/  

 +420 481 010 383       info@eltomas.cz

Škoda Mladá Boleslav

Škoenergo Mladá Boleslav

VW Wolfsburg

PSA Trnava Slovenská republika

TPCA Kolín

DEMAG Slaný

OPEL Gliwice Polsko

Faurecia Plazy
 

    Měření osvětlení

 Přiměřené a správné osvětlení umožňuje lidem účinné a přesné vykonávání zrakových úkolů.

 Osvětlení musí splňovat požadavky dle ČSN EN 12464-1 pro daný zrakový úkol.

 Měření provádíme vysoce kvalitním,kalibrovaným měřícím přístrojem testo 545 pro intenzitu osvětlení.

 Měřící přístroj umožňuje měřit osvětlení v rozsahu 0-100000lux.

 Po provedených měřeních bude vyhotoven protokol o měření.